Tủ bảo vệ máy phát

Tủ bảo vệ máy phát - Ocean Industry

OCI là nhà thiết kế, sản xuất chuyên nghiệp các loại tủ bảo vệ và tủ điều khiển dùng trong các nhà máy điện, trạm truyền tải điện, trạm phân phối, nhà máy công nghiệp và trung tâm thương mại.

Read more >>

Tủ điều khiển xa – Tủ RTU – Remote terminal unit

Là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống điện và tự động hóa tại ViệtNam, Công ty Cổ phần Công nghiệp Đại Dương (OCI) chuyên cung cấp sản phẩm và dịch vụ trọn bộ nhà máy công nghiệp từ giai đoạn nghiên cứu cho đến thiết kế, cung cấp, sản xuất, lắp đặt đưa vào vận hành các loại tủ điều khiển xa, tủ RTU.

Read more >>

Tủ bảo vệ

Tủ bảo vệ - Ocean Industry

OCI là nhà sản xuất chuyên nghiệp các loại tủ bảo vệ và tủ điều khiển dùng trong các trạm truyền tải điện, trạm phân phối, các nhà máy điện, nhà máy công nghiệp và trung tâm thương mại.

Read more >>

Tủ phân phối hạ thế

Là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống điện và tự động hóa tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Công nghiệp Đại Dương ( OCI ) chuyên cung cấp sản phẩm và dịch vụ trọn bộ nhà máy công nghiệp từ giai đoạn nghiên cứu cho đến thiết kế, cung cấp, sản xuất, lắp đặt đưa vào vận hành các loại tủ phân phối hạ thế

Read more >>

Tủ điều khiển

Tủ điều khiển hệ thống điện

Là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống điện và tự động hóa tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Công nghiệp Đại Dương (OCI) chuyên cung cấp sản phẩm và dịch vụ trọn bộ nhà máy công nghiệp từ giai đoạn nghiên cứu cho đến thiết kế, cung cấp, sản xuất, lắp đặt đưa vào vận hành các loại tủ điều khiển

Read more >>