Hòa lưới trạm 110kV Nậm Xây Luông

Hòa lưới trạm 110kV Nậm Xây Luông

Ngày 12/12/2017, Công ty Cổ phần Công nghiệp Đại Dương (OCI) cùng chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Năng lượng Phúc Khánh và Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Xây đã hòa lưới thành công công trình “Trạm biến áp 110kV Nậm Xây Luông”.

Read more >>