Khởi công nhà máy điện năng lượng mặt trời hồ Bầu Ngứ

Dự án nhà máy điện mặt trời hồ Bầu Ngứ dự kiến được xây dựng trên địa bàn xã Phước Hải huyện Ninh Phước và xã Phước Dinh huyện Thuận Nam thuộc tỉnh Ninh Thuận do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành làm Chủ đầu tư.

Dự án có công suất lắp đặt là 50MW, trang trại điện mặt trời hồ Bầu Ngứ có nhiệm vụ sản xuất điện từ nguồn năng lượng mặt trời để cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia với sản lượng điện hàng năm dự kiến khoảng 76,795triệu kWh.

Công ty Cổ phần Công nghiệp Đại Dương OCI được Trường Thành lựa chọn là nhà thầu cung cấp dịch vụ kỹ thuật, vận chuyển và lắp đặt, thử nghiệm đưa vào vận hành Trạm biến áp nâng áp 22kV/110kV Nhà máy Điện mặt trời Hồ Bầu Ngứ 1x63MVA- Tỉnh Ninh Thuận với thời gian hoàn thành 4.5 tháng.

Phạm vi cung cấp của Công ty Cổ phần Công nghiệp Đại Dương OCI tại dự án:

-    Máy biến áp, thiết bị đóng cắt cao thế, tủ trung thế.
-    Hệ thống điều khiển cho toàn bộ trạm biến áp.
-    Hệ thống bảo vệ cho trạm biến áp, nhà máy và đường dây truyền tải.
-    Hệ thống DCS / SCADA.
-    Hệ thống thông tin liên lạc

Tải về: Sơ đồ phương thức trạm biến áp nâng áp 22/110kV nhà máy điện năng lượng mặt trời hồ Bầu Ngứ

Sơ đồ phương thức trạm biến áp nâng áp 22/110kV nhà máy điện năng lượng mặt trời hồ Bầu Ngứ