OCI nâng cấp trạm 220kV Nha Trang

Trạm biến áp 220kV Nha Trang được xây dựng từ năm 1999. Sau gần 20 năm đi vào vận hành, công nghệ đã bị lạc hâu, hệ thống điều khiển và hệ thống bảo vệ hoạt động không đồng bộ và tính ổn định không cao.

Read more >>