Nhà máy điện gió Phương Mai 1 chính thức vận hành thương mại (COD)

Ngày 9/10/2021 Nhà Máy Điện Gió Phương Mai 1 đã chính thức được công nhận COD, đủ điều kiện đi vào vận hành thương mại.

Dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 1 có tổng vốn đầu tư 1.076 tỉ đồng tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định được đầu tư bởi Công ty cổ phần phong điện Phương Mai.

Để hoàn thành đúng tiến độ và các mục tiêu quan trọng của dự án, góp phần đưa nhà máy điện gió Phương Mai 1 sớm được công nhận COD để vận hành thương mại, đơn vị tổng thầu EPC - Công ty cổ phần công nghiệp Đại Dương (OCI) đã nỗ lực khắc phục, tháo gỡ nhiều khó khăn, đặc biệt là những nguyên nhân do đại dịch COVID-19 gây gián đoạn đến chuỗi cung ứng sản xuất và lưu thông hàng hóa: Xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa...

Dự án điện gió Phương Mai 1 là một trong 7 dự án đầu tiên thuộc nhóm 106 nhà máy điện gió đăng ký thử nghiệm và được công nhận COD

THÔNG TIN DỰ ÁN:
  • Dự án: Nhà Máy điện gió Phương Mai 1
  • Tổng công suất: 26.4 MW (11Turbine)
  • Diện tích xây dựng: 141 ha
  • Địa điểm: Phù Cát, Bình Định.
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần phong điện Phương Mai.
  • Nhà thầu Turbine: GE
  • Tổng thầu EPC: Công ty cổ phần công nghiệp Đại Dương (OCI).

Thi công tại công trường - điện gió Phương Mai

Thi công tại công trường - điện gió Phương Mai

Thi công tại công trường - điện gió Phương Mai

Thi công tại công trường - điện gió Phương Mai